Toeslagen

Toeslagen

Iedereen is inmiddels wel bekend met het feit, dat je recht kunt hebben op bepaalde toeslagen, met name:

  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kind gebonden budget
  • Kinderopvang toeslag

Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kun je zien wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor 1 of meerdere van deze toeslagen.

Deze toeslagen zijn bedoeld om kosten zoals huur en de zorgverzekering betaalbaar te houden en lijken een mooie oplossing hiervoor.

In de praktijk zie ik hele schrijnende situaties ontstaan doordat mensen geconfronteerd worden met aanslagen van de belastingdienst waarbij verzocht wordt om teveel betaalde bedragen aan toeslagen terug te betalen. Soms gaat het om kleine bedragen, maar vaak betreft het al gauw enkele honderden euro’s. Het terug moeten betalen van enkele duizenden euro’s maak ik ook regelmatig mee.

De verantwoordelijkheid hiervoor wordt volledig bij de burger gelegd. Allereerst moet je als je een toeslag aanvraagt de juiste gegevens doorgeven. Dat lijkt eenvoudig, maar je moet wel weten of je een toeslagpartner hebt en wat je toetsingsinkomen is. Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kun je een proefberekening doen en als het even meezit dan lukt dit en weet je redelijk nauwkeurig waar je recht op hebt.

Het probleem ontstaat vooral als je inkomen van jou en/of je toeslagpartner gedurende het jaar wijzigt en vooral als dit hoger wordt of als de uren van de kinderopvang wijzigen. Als deze uren minder worden en je geeft dit niet direct door via www.toeslagen.nl dan kun je er van op aan, dat je achteraf met een fikse aanslag wordt geconfronteerd.

Helaas komt het ook regelmatig voor dat de belastingdienst fouten maakt en je ten onrechte achteraf een aanslag krijgt opgelegd. Probeer dit dan maar eens recht te trekken, dat valt echt niet mee en voordat je het weet zijn er ondertussen schulden ontstaan doordat de volgens de belastingdienst teveel ontvangen toeslag inmiddels verrekend is met de (andere) toeslagen waar je recht op hebt. Heb je hier een vraag en/of een klacht bel dan eerst de belastingtelefoon: 0800-0543. Ben je niet tevreden over hoe je geholpen wordt dan kun je een klacht indienen via een klachtenformulier. Dit kun je terugvinden op de site van de belastingdienst.

Ik ben van mening, dat het toeslagen systeem op de schop moet. De beste oplossing is natuurlijk, dat de kosten voor het levensonderhoud een flink stuk worden verlaagd maar dat zie ik helaas niet zo snel gebeuren. Dan is de noodzaak voor zo’n systeem er helemaal niet.

Als dat niet lukt dan zou het in ieder geval versimpeld moeten worden en dat je als burger bewust een aanvraag moet doen. Dit betekent, dat een toeslag niet automatisch elk jaar doorloopt maar dat je elk jaar opnieuw naar je situatie kijkt en een aanvraag voor het volgende jaar indient. Dit houdt wel in, dat dan de belastingdienst stopt met het achteraf opnieuw berekenen van de toeslag waar je het voorgaande jaar of de voorgaande jaren recht op had en het dan opleggen van aanslagen.

Zolang er niets wijzigt in het toeslagen systeem zorg er dan voor dat je alert blijft en vraag hulp als je er niet uit komt.

Je vragen worden binnen 24 uur beantwoord of je krijgt een verwijzing en/of advies.

Zelf je schulden aanpakken in 6 stappen?