Nibud

Nibud

Nibud (2018):
40% van huishoudens met ernstige financiële problemen zoekt geen hulp

Rondkomen: 2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond (38%)

Geldproblemen: 1,5 miljoen huishoudens heeft betalingsproblemen
Een op de vijf huishoudens (21%) heeft dusdanige betalingsachterstanden dat er sprake is van betalingsproblemen. De helft heeft lichte problemen (775.000), de andere helft ernstige (710.000).

285.000 huishoudens (40%) denkt wel hulp te kunnen vinden als het nodig is, echter deze huishoudens hebben nu al ernstige betalingsproblemen. Dit betekent dat zij niet door hebben dat ze nu al hulpverlening nodig hebben.

Huishoudens met een betalingsachterstand proberen eerst te bezuinigen of spaargeld te gebruiken. Daarna gaan ze rood staan of lenen ze geld bij vrienden of familie om de achterstand in te halen.

Te weinig mensen met ernstige betalingsproblemen maken gebruik van hulpverlening. Bij meer dan de helft van hen ontbreekt professionele hulp. Zie onderstaande links voor het onderzoeksrapport van het Nibud over 2018 en een samenvatting van de cijfers in de factsheet.

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Financiële-problemen-2018-deel-1.pdf

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Factsheet-rondkomen-en-geldproblemen-2018-pdf.pdf

“Het bovenstaande sluit aan bij mijn ervaringen uit de praktijk. Het is wenselijk dat in een vroegtijdig stadium hulp wordt gezocht, maar als dit niet gebeurt dan is het een absolute noodzaak als er sprake is van ernstige problemen. Een budgetcoach kan ervoor zorgen, dat in nagenoeg 100% van de gevallen een oplossing volgt en dat er kennisoverdracht plaatsvindt om eventuele toekomstige problemen te voorkomen”.

“Budgetcoachplein biedt hulp bij:
• Administratie van inkomsten en uitgaven
• Besparen op je huishoudelijke uitgaven
• Belastingen
• Schulden
• Loonbeslagen

https://budgetcoachplein.nl

Rob van der Klaauw, Budgetcoachplein B.V.

Je vragen worden binnen 24 uur beantwoord of je krijgt een verwijzing en/of advies.

Zelf je schulden aanpakken in 6 stappen?