Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen.

1. Vragen over Budgetcoaching

Voor wie werkt een Budgetcoach?
 • Een budgetcoach kan door iedereen ingeschakeld worden, o.a. door particulieren, bedrijven of instellingen.

Bijvoorbeeld:

 • gezinnen met geldproblemen of zonder financieel overzicht. Een budgetcoach helpt mensen hun financiën weer op orde te krijgen, geld over te houden en soms zelfs dat ze kunnen gaan sparen. Gezinnen krijgen vaak te maken met veranderingen van hun inkomen en levensstijl.

Of:

 • een werkgever die op de hoogte is dat een van zijn personeelsleden financiële problemen heeft en deze zelf niet meer in staat is om dit zelfstandig op te kunnen lossen.

Of:

 • Instellingen (banken, woning- bouw of verzekeringsmaatschappij) die merken dat hun klanten een behoorlijke achterstand oplopen bij hun verplichte maandelijkse betalingen. waardoor ze meer in financiële problemen kunnen komen.
Wanneer kan ik een budgetcoach inschakelen?

U kunt altijd een budgetcoach inschakelen. Gezinnen die het overzicht kwijt zijn geraakt over hun financiële situatie en geen raad meer weten hoe ze dit kunnen oplossen.

Wij kunnen u op de juiste weg helpen in uw financiële situatie.
Al in één gesprek kunnen wij de financiële situatie inzichtelijk maken.

Wat doet een Budgetcoach

Een budgetcoach is een adviseur/begeleider op het gebied van financiën die voor u een overzicht kan geven over uw financiële huishouden.

Inkomsten en uitgaven worden vergeleken en mogelijkheden worden gezocht om deze in balans te brengen.

Een budgetcoach begeleidt u met het op orde brengen van uw administratie en is erop uit dat u overzicht krijgt in uw financiële plaatje en zelf gemakkelijk de juiste keuzes kunt maken.

Kortom een budgetcoach helpt je met:

 • Inzicht geven in uw financiële situatie (inkomsten en uitgaven)
 • Mogelijke besparingen vaststellen
 • Schulden volledig inzichtelijk maken en indien nodig betalingsregelingen met schuldeisers treffen
 • Ondersteunen bij belastingaangifte en beantwoorden van specifieke belastingvragen
 • Adviezen verstrekken op financieel gebied

 

2. Vragen over Budgetbeheer

Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer is vrijwillige hulp bij omgaan met geld.

Heeft u schulden en wilt u afspraken maken over het betalen van deze schulden? Dan kan inkomensbeheer een voorwaarde zijn voor deze afspraken over schuldhulpverlening. Wij helpen u de financiële zaken op orde te krijgen.

Voor wie is budgetbeheer bedoeld?

Budgetbeheer is voor iedereen die een zorgeloze financiële huishouding wenst en daarom zijn financiën graag aan een professionele partij uitbesteedt. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn. U sluit een overeenkomst tot inkomensbeheer met ons en er is geen uitspraak van de kantonrechter vereist.

Hoe werkt budgetbeheer?

Wij maken persoonlijke afspraken met jou over welke werkzaamheden wij gaan verrichten. Dit kunnen betalingen zijn, administratie voeren, maar ook toeslagen aanvragen of belastingaangifte doen.

Waarom budgetbeheer?

Als je moeite hebt om je geld te beheren maar nog wel de zeggenschap wenst te behouden over je vermogen, is budgetbeheer misschien een goede oplossing voor jou.

Hoe kan ik budgetbeheer opzeggen?

Budgetbeheer kan opgezegd worden met een normale opzegtermijn van een maand

Is mijn loonbeslag wel terecht?

Op grond van jouw VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) wordt de afloscapaciteit voor de schuldeisers berekend. Jouw afloscapaciteit is het bedrag dat u maandelijks kunt aflossen aan de schuldeisers.  De afloscapaciteit wordt als volgt berekend:

Netto inkomsten – VTLB = Afloscapaciteit
Zie ook: www.ikhebloonbeslag.nl

Op basis van jouw afloscapaciteit wordt een aanbod gedaan aan de schuldeisers. Dit aanbod wordt altijd gedaan in de vorm van een percentage van het schuldbedrag.

Stel dat je maandelijks € 1.100 euro netto verdiend, en jouw VTLB is € 900 Over het vrij te laten bedrag van € 900 mag door de deurwaarder geen loonbeslag worden gelegd.
De afloscapaciteit is dan 1100 – 900 = 200 euro per maand. Je kunt daarmee gedurende het traject van 3 jaar (36 maanden) 36 x 200 euro = 7200 euro aflossen.

Stel dat jouw totale schuldenlast € 10.000 bedraagt. Jouw schuldeisers krijgen in dit geval een voorstel om  7200 / 10.000 = 72% van het totale schuldbedrag af te lossen gedurende het traject, tegen finale kwijting van de resterende 28%.

Een Budgetcoach kan je hierbij helpen

3. Vragen over Incassobureau

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int, in opdracht van een schuldeiser. Dit betekent dat het contact vanaf dan via het incassobureau loopt en niet meer rechtstreeks met de schuldeiser. Voor deze werkzaamheden brengt het incassobureau kosten in rekening. Deze kosten betaalt u bovenop de al bestaande schuld.

Ik ben het niet eens met de vordering. Wat moet ik doen?

Indien u het niet eens bent met de vordering dient u schriftelijk uw verweer in te dienen. Dit kunt u doen;

 • per post. Het correspondentieadres vindt u op de aanmaning die het incassobureau naar u heeft gestuurd.
 • per e-mail. Het juiste e-mailadres vindt u op de aanmaning die het incassobureau naar u heeft gestuurd.
 • Mocht u de vordering al hebben betaald, dan kunt u uw betaalbewijs op sturen naar het incassobureau. Dit kan per post of per e-mail.

Een budgetcoach kan u helpen dit te doen.

Wat moet ik doen als ik een aanmaning heb ontvangen voor een persoon die hier niet (meer) woont?

Het kan helaas voorkomen dat u een aanmaning ontvangt die niet voor u bestemd is.

Het incassobureau mag de adresgegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie alleen raadplegen als incassobureau een ambtshandeling uit gaat voeren. Het versturen van een aanmaning is geen ambtshandeling en dus worden de adresgegevens niet vooraf gecontroleerd. Het kan dus zijn dat het adres niet klopt.

In dit geval kunt u de envelop terug te sturen.
U schrijft op de enveloppe: “retour afzender, persoon woont hier niet”.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep om op een bepaalde tijd bij een bepaalde rechter te verschijnen. In veel procedures leidt de dagvaarding de juridische procedure in. De dagvaarding kan verdeeld worden in twee groepen:

 • De strafrechtelijke dagvaarding.
  U wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit.
 • De civiele dagvaarding.
  U heeft een geschil met een andere burger of onderneming.

In beide dagvaardingsprocedures kan een advocaat u van dienst zijn. Soms bent u zelfs verplicht een advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld in familiezaken of zaken met een groot belang.

Heeft u een dagvaarding ontvangen?
In veel procedures is de inschakeling van een advocaat verplicht. Maar niet altijd. Ook wanneer een advocaat niet verplicht is, is het aan te raden een advocaat in te schakelen. Het procesrecht is zeer ingewikkeld en u dient rekening te houden met strenge regels.

Budgetcoachplein kan u adviseren over wat u moet doen.

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding heb ontvangen?

Achter de door u ontvangen dagvaarding zit een bijsluiter.
Lees deze bijsluiter goed door. Overleg met uw budgetcoach.

Wanneer u de zitting wilt voorkomen dient het totaalbedrag, dat in de bijlage staat vermeld, uiterlijk 3 werkdagen voor de zitting te zijn overgeschreven. Wanneer een betaling te laat wordt ontvangen zal de zitting alsnog doorgaan en komen de gemaakte kosten voor uw rekening.

Ik ben het niet eens met de dagvaarding. Wat te doen?

Wanneer u het niet eens bent met wat in de dagvaarding staat aangegeven, kunt u daartegen verweer voeren.

Bent u gedagvaard voor de kamer voor kantonzaken, dan kunt u uw verweer zowel mondeling als schriftelijk voeren. U mondelinge verweer kunt u voeren bij de kantonrechter die zitting houdt op het in de dagvaarding vermelde adres op het aangegeven tijdstip. Uw schriftelijk verweer dient u via de reguliere post te zenden naar de griffie van de betreffende kamer voor kantonzaken, zoals vermeld in de dagvaarding.

Bent u gedagvaard voor de rechtbank, dan kunt u zelf geen mondeling of schriftelijk verweer voeren. U dient een advocaat in de arm te nemen, die namens u zorg zal dragen voor uw verweer. Wanneer u op de dagvaarding in het geheel niet reageert, zal de rechter de eis, zoals omschreven in de dagvaarding, in de regel bij verstek toewijzen. U wordt dan tevens veroordeeld in de proceskosten. Dit zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van de zaak.

Wat moet ik doen als er beslag is gelegd op mijn loon of uitkering ?

Zojuist is de deurwaarder bij u langs geweest. De deurwaarder heeft een officieel document aan u overhandigd, of heeft dat document bij u in de brievenbus gedaan. In dat officiële document heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op bijvoorbeeld uw loon of uitkering. De juridische naam van dat officiële document is “betekening” van een “loonbeslag”.

Achter de door u ontvangen betekening zit een bijsluiter.
Lees deze bijsluiter goed door. Overleg eventueel met uw budgetcoach.

Wat moet ik doen als ik wil weten welke kosten de deurwaarder in rekening mag brengen?

De deurwaarder mag op basis van de wet verschillende kosten in rekening brengen. Welke kosten dit zijn en waar u de tarieven kunt vinden, leest u hieronder.

Incassokosten

Per vordering worden incassokosten gerekend door het incassobureau.
Per 1 juli 2012 is in de Wet Incassokosten (WIK) vastgelegd hoe hoog deze kosten mogen zijn. Meer informatie over de wet kunt u vinden op de website van de overheid.

In artikel 2 van Wet Incassokosten staat hoe de hoogte van de incassokosten moet worden berekend:

 • 15% van de hoofdsom over de eerste € 2500,00 van de vordering
 • 10% van de hoofdsom over de volgende € 2500,00 van de vordering
 • 5% van de hoofdsom over de volgende € 5000,00 van de vordering
 • 1% van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775,00

De incassokosten bedragen per vordering minimaal € 40,00 en maximaal € 6775,00.

Overige kosten die de deurwaarder in rekening mag brengen

Ook mag de deurwaarder per ambtshandeling kosten rekenen. Deze kosten zijn opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag). Op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) kunt u onder het kopje ‘Informatie’ de tarieven bekijken van onder andere de dagvaarding, de betekening en de kosten voor het leggen van verschillende beslagen.

Is mijn loonbeslag wel terecht?

Op grond van jouw VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) wordt de afloscapaciteit voor de schuldeisers berekend. Jouw afloscapaciteit is het bedrag dat u maandelijks kunt aflossen aan de schuldeisers.  De afloscapaciteit wordt als volgt berekend:

Netto inkomsten – VTLB = Afloscapaciteit
Zie ook: www.ikhebloonbeslag.nl

Op basis van jouw afloscapaciteit wordt een aanbod gedaan aan de schuldeisers. Dit aanbod wordt altijd gedaan in de vorm van een percentage van het schuldbedrag.

Stel dat je maandelijks € 1.100 euro netto verdiend, en jouw VTLB is € 900 Over het vrij te laten bedrag van € 900 mag door de deurwaarder geen loonbeslag worden gelegd.
De afloscapaciteit is dan 1100 – 900 = 200 euro per maand. Je kunt daarmee gedurende het traject van 3 jaar (36 maanden) 36 x 200 euro = 7200 euro aflossen.

Stel dat jouw totale schuldenlast € 10.000 bedraagt. Jouw schuldeisers krijgen in dit geval een voorstel om  7200 / 10.000 = 72% van het totale schuldbedrag af te lossen gedurende het traject, tegen finale kwijting van de resterende 28%.

Een Budgetcoach kan je hierbij helpen

 

Je vragen worden binnen 24 uur beantwoord of je krijgt een verwijzing en/of advies.

Zelf je schulden aanpakken in 6 stappen?