Is mijn loonbeslag wel terecht?

Is mijn loonbeslag wel terecht?

Op grond van jouw VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) wordt de afloscapaciteit voor de schuldeisers berekend. Jouw afloscapaciteit is het bedrag dat u maandelijks kunt aflossen aan de schuldeisers.  De afloscapaciteit wordt als volgt berekend:

Netto inkomsten – VTLB = Afloscapaciteit
Zie ook: www.ikhebloonbeslag.nl

Op basis van jouw afloscapaciteit wordt een aanbod gedaan aan de schuldeisers. Dit aanbod wordt altijd gedaan in de vorm van een percentage van het schuldbedrag.

Stel dat je maandelijks € 1.100 euro netto verdiend, en jouw VTLB is € 900 Over het vrij te laten bedrag van € 900 mag door de deurwaarder geen loonbeslag worden gelegd.
De afloscapaciteit is dan 1100 – 900 = 200 euro per maand. Je kunt daarmee gedurende het traject van 3 jaar (36 maanden) 36 x 200 euro = 7200 euro aflossen.

Stel dat jouw totale schuldenlast € 10.000 bedraagt. Jouw schuldeisers krijgen in dit geval een voorstel om  7200 / 10.000 = 72% van het totale schuldbedrag af te lossen gedurende het traject, tegen finale kwijting van de resterende 28%.

Een Budgetcoach kan je hierbij helpen

Je vragen worden binnen 24 uur beantwoord of je krijgt een verwijzing en/of advies.

Zelf je schulden aanpakken in 6 stappen?