Ik ben het niet eens met de dagvaarding. Wat te doen?

Ik ben het niet eens met de dagvaarding. Wat te doen?

Wanneer u het niet eens bent met wat in de dagvaarding staat aangegeven, kunt u daartegen verweer voeren.

Bent u gedagvaard voor de kamer voor kantonzaken, dan kunt u uw verweer zowel mondeling als schriftelijk voeren. U mondelinge verweer kunt u voeren bij de kantonrechter die zitting houdt op het in de dagvaarding vermelde adres op het aangegeven tijdstip. Uw schriftelijk verweer dient u via de reguliere post te zenden naar de griffie van de betreffende kamer voor kantonzaken, zoals vermeld in de dagvaarding.

Bent u gedagvaard voor de rechtbank, dan kunt u zelf geen mondeling of schriftelijk verweer voeren. U dient een advocaat in de arm te nemen, die namens u zorg zal dragen voor uw verweer. Wanneer u op de dagvaarding in het geheel niet reageert, zal de rechter de eis, zoals omschreven in de dagvaarding, in de regel bij verstek toewijzen. U wordt dan tevens veroordeeld in de proceskosten. Dit zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van de zaak.

Je vragen worden binnen 24 uur beantwoord of je krijgt een verwijzing en/of advies.

Zelf je schulden aanpakken in 6 stappen?