Disclaimer

Disclaimer

Budgetcoachplein B.V. deelt informatie via portaal www.budgetcoachplein.nl . Door het bezoeken van dit portaal stemt u in met de voorwaarden in deze disclaimer.

Het ontwerp plan Online Financiële Helpdesk is vastgelegd in het I-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de intellectuele Eigendom (BBIE) onder I-DEPOT nummer 103854 .

Tekst

De inhoud van deze portaal is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Budgetcoachplein B.V. maakt hiertoe gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar kan niet garanderen dat de informatie compleet, volledig actueel en accuraat is. Wij streven hier uiteraard wel zoveel mogelijk naar. De informatie (inclusief kostenberekeningen) is niet bedoeld en kan niet worden beschouwd als en bedrijfskundig, technisch, juridisch, financieel of ander professioneel advies. Handelingen die worden verricht op basis van de inhoud van deze portaal zonder voorafgaand deskundig advies van of verificatie bij Budgetcoachplein B.V. zijn volledig voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Budgetcoachplein B.V. aanvaardt hierin geen enkele aansprakelijkheid.

Beeldmateriaal

De foto’s op deze portaal zijn eigendom van Budgetcoachplein B.V. of aangekocht voor eenmalige toepassing op de portaal. Indien u meent dat beeldmateriaal inbreuk doet op uw eigendom- of copyrightrechten, neemt u dan contact met ons op. Het beeldmerk en huisstijl van Budgetcoachplein B.V. zijn strikt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en deze mogen op geen enkel wijze worden overgenomen, verveelvoudigd en opgeslagen.

Copyright

Tekst en beeldmateriaal op deze website mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Budgetcoachplein B.V.

Hyperlinks

Hyperlinks op deze portaal naar websites van derden worden uitsluitend verstrekt om u van dienst te zijn. Als u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u deze website. Deze websites worden niet Budgetcoachplein B.V. gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. We aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Mocht u een doodlopende link aantreffen, dan stellen wij een e-mail aan rob.vanderklaauw@budgetcoachplein.nl zeer op prijs.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Indien informatie vertrouwelijk is, dient u als gebruiker hier ook als zodanig mee om te gaan en mag u deze niet aan derden verstrekken, wijzigen of in exploitatie nemen. Wij beveiligen door ons verwerkte gegevens. Met partners die bestanden gebruiken voor diensten als distributie en onderzoek (bijvoorbeeld web statistieken), heeft Budgetcoachplein B.V. een schriftelijke overeenkomst om misbruikt van de gegevens te voorkomen.

 

Disclaimer versie januari 2017

 

Je vragen worden binnen 24 uur beantwoord of je krijgt een verwijzing en/of advies.

Zelf je schulden aanpakken in 6 stappen?